Hva vi tilbyr

 • Daglig/ukentlig renhold av kontorlokaler/butikker
 • Trappevask for borettslag
 • Oppskuring/Boning
 • Flyttevask
 • Vindusvask
 • Periodisk renhold for private husholdninger
 • Nybyggrenhold
 • Bortkjøring av skrot/søppel
 • Møbel og tepperens
 • Flytting
 • Gressklipping
 • Maling
 • Montering av garderober /skap